KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLGİLENDİRMESORU VE CEVAPLARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLGİLENDİRME

RİSKLİ BİNA TESBİT VE İTİRAZ SÜRECİ

RİSKLİ BİNA TESBİTİ İÇİN, KAT MALİKLERİ, TAPU VE KİMLİK FOTOKIPİLERİ İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ LİSANS VERDİĞİ KURUM VE KURULUŞLARA MÜRACAAT EDİLİR. RİSK TESBİTİ YAPTIRMAK İÇİN, 2/3 ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANMASINA GEREK YOKTUR. MALİKLERDEN BİRİNİN MÜRACAATI YETERLİDİR.

RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN BİNALAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLECEK VE TAPU KÜTÜĞÜNE İŞLENECEKTİR. MALİKLER, TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK TEBLİGATTAN İTİBAREN 15 GÜN İÇİNDE, İSTANBUL, İZMİR, BURSA’DA ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜKLERİNE, DİĞER İLLERDE İSE, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ’NE VERECEKLERİ BİR DİLEKÇE İLE RİSKLİ YAPI TESPİTİNE İTİRAZ EDEBİLİRLER.

RİSKLİ BİNA YIKIM SÜRECİ VE VATANDAŞIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KANUNA GÖRE, RİSKLİ ALANLARDAKİ YAPILAR İLE RİSKLİ YAPILARA VERİLEN ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ HİZMETLERİ DURDURULABİLECEKTİR. BURADA AMAÇ, VATANDAŞI MAĞDUR ETMEK DEĞİL, TAM AKSİNE CAN GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN, VATANDAŞIN RİSKLİ OLAN BİR BİNADA OTURMASINA ENGEL OLMAKTIR. YANİ, VATANDAŞIN HAYAT HAKKININ GÖZETİLMESİ SÖZ KONUSUDUR.

RİSKLİ BİNA TESPİTİNİN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA BU BİNALARIN YIKTIRILMASI İÇİN MALİKLERE 60 GÜNDEN AZ OLMAMAK ÜZERE SÜRE VERİLECEK, BU SÜRE İÇİNDE RİSKLİ BİNALARIN YIKTIRILIP YIKTIRILMADIĞI KONTROL EDİLECEK, YIKTIRILMAMIŞ İSE 30 GÜNDEN AZ OLMAK ÜZERE EK SÜRE VERİLECEK VE VERİLEN BU SÜRELER İÇİNDE MALİKLERCE RİSKLİ YAPILAR YIKTIRILMAZ İSE, YIKTIRMA İŞLEMLERİ MAHALLÎ İDARELERİN DE İŞTİRAKİ İLE MÜLKİ AMİRLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN VE İTİRAZ SÜRECİ SONUNDA RİSKLİ OLDUĞU KESİNLEŞEN BİNALARIN YIKTIRILMASI KANUNUN EMREDİCİ HÜKMÜDÜR. YIKIM KONUSUNDA MALİKLERCE HERHANGİ BİR KARAR ALINMASINA VEYA ANLAŞMA SAĞLANMASINA GEREK YOKTUR.

RİSKLİ BİNANIN YIKIM SÜRECİNDE BİNAYI TAHLİYE ETMEYEN MALİKLERİN VE KİRACILARIN DURUMU:

RİSKLİ OLARAK TESPİT EDİLEN VE İTİRAZ SÜRECİ SONUNDA RİSKLİ OLDUĞU KESİNLEŞEN BİNALARIN YIKTIRILMASI KANUNUN EMREDİCİ HÜKMÜDÜR. BUNUN İÇİN KAT MALİKLERİNİN HERHANGİ BİR KARAR ALMASINA GEREK YOKTUR.

RİSKLİ BİNANIN YIKTIRILMASI İÇİN MALİKLERE VERİLEN SÜRELER İÇERİSİNDE RİSKLİ BİNAYI TAHLİYE ETMEYEN MALİK VEYA KİRACILAR İSTANBUL, İZMİR VE BURSA’DA ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜKLERİ’NE, DİĞER İLLERDE İSE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ’NE BİLDİRİLİR. RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ, TAHLİYESİ VE YIKTIRMA İŞ VE İŞLEMLERİNİ ENGELLEYENLER HAKKINDA, İŞLENEN FİİL VE HÂLİN DURUMUNA GÖRE 26/9/2004 TARİHLİ VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ UYARINCA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUR

ÜZERİNDE İPOTEK OLAN RİSKLİ BİNA DURUMU

KANUN’A GÖRE, RİSKLİ BİNALARIN SİCİLİNDE BULUNAN AYNÎ VE ŞAHSÎ HAKLAR İLE TEMLİK HAKKINI KISITLAYAN VEYA YASAKLAYAN HER TÜRLÜ ŞERH (MESELÂ İPOTEK HAKKI), RİSKLİ BİNA YIKTIRILDIKTAN SONRA HİSSELER ÜZERİNDE DEVAM EDECEKTİR. BU YÜZDEN, ÜZERİNDE İPOTEK OLMASI RİSKLİ BİNANIN YIKTIRILMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEKTİR.

RİSKLİ BİNANIN YIKILMASINDAN SONRA MALİKLERİN ANLAŞMA SÜRECİ.

RİSKLİ BİNANIN YIKTIRILMASINDAN SONRA ARSA HÂLİNE GELEN TAŞINMAZLARIN MALİKLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ESAS OLACAK VE YAPILACAK UYGULAMALARA SAHİP OLDUKLARI HİSSELERİ ORANINDA MALİKLERİN EN AZ 2/3 ÇOĞUNLUĞU İLE KARAR VERİLECEKTİR

KANUNDA GEÇEN 2/3 ÇOĞUNLUK VE ALINAN KARARLARA KATILMAYANLARIN HİSSELERİ:

Kanunun geçen 2/3 çoğunluk, malik sayısının 2/3 çoğunluğu değil, sahip olunan hisseler oranında maliklerin 2/3 çoğunluğudur

2/3’lik çoğunluk ile alınacak karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değerinden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacak. Paydaşlara satış olmaz ise, bu paylar, Bakanlıkça satın alınacak ve 2/3 çoğunluk ile alınan karar uyarınca değerlendirilecektir.

YAPILACAK UYGULAMALAR KONUSUNDA 2/3’LİK ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMASI HALİNDE

MALİKLERE YAPILACAK TEBLİGATI TAKİP EDEN 30 GÜN İÇİNDE EN AZ 2/3 ÇOĞUNLUK İLE ANLAŞMA SAĞLANAMAMASI HÂLİNDE, BAKANLIK, TOKİ VEYA BELEDİYELER TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRMA YAPILABİLECEKTİR.

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ AMACI VE KAPSAMI NEDİR?

6306 SAYILI KANUN, AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARDA VE RİSKLİ YAPILARIN DÖNÜŞÜMÜ TEMEL AMAÇTIR. ÜLKE GENELİNDE OLABİLECEK AFETLER KARŞI CAN KAYBININ YAŞANMAMASI VE ŞEHİRLERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ HEDEFLEMİŞTİR. RİSKLİ İLAN EDİLEN TÜM YAPILAR KAPSAM DAHİLİNDEDİR

MALİ HAKLAR İLE İLGİLİ KARŞILANILAN SORULAR.

KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK YARDIM VE DESTEKLER NELERDİR?

RİSKLİ ALANLARDA, REZERV YAPI ALANLARINDA VEYA RİSKLİ BİNALARDA YAŞAYAN VATANDAŞLARA TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA 18 AYA KADAR KİRA YARDIMI YAPILACAK YA DA BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERDE FAİZ DESTEĞİ SAĞLANACAKTIR. AYRICA, KANUN UYARINCA YAPILACAK OLAN İŞLEM, SÖZLEŞME, DEVİR VE TESCİLLER İLE UYGULAMALAR; NOTER HARCI, TAPU HARCI, BELEDİYELERCE ALINAN HARÇLAR, DAMGA VERGİSİ, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ, DÖNER SERMAYE ÜCRETİ VE DİĞER ÜCRETLERDEN VE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNDEN MUAF OLACAKTIR.

KİRA VEYA FAİZ DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

KANUNDA BELİRTİLEN YARDIM VE DESTEKLERDEN FAYDALANABİLMENİN ŞARTI RİSKLİ BİNANIN ANLAŞMA İLE TAHLİYE EDİLMESİDİR.

KİRA VEYA FAİZ DESTEĞİ ALMAK İÇİN MALİKLERİN 2/3 ÇOĞUNLUK İLE ANLAŞMASI ŞART MIDIR?

KİRA YARDIMI ALMAK VEYA FAİZ DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN MALİKLERİN KENDİ ARALARINDA ANLAŞMA YAPMASI ŞARTI BULUNMAMAKTADIR. RİSKLİ BİNADAKİ MALİKLER; BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ GÖSTERİR TAPU BELGESİ, ARSA PAYLI TAPULAR İÇİN, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VEYA ÜZERİNE KAYITLI OLAN SON ÜÇ AYA AİT ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ VEYA TELEFON FATURALARINDAN BİRİSİ, NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ, RİSKLİ BİNA TESPİT RAPORU İNCELEME FORMU, KONUTUN TAHLİYE EDİLDİĞİNE DAİR YENİ ADRESİNİ GÖSTERİR ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ İLE BİRLİKTE İSTANBUL, İZMİR VE BURSA’DA ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜKLERİNE, DİĞER İLLERDE İSE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURACAKTIR.

KİRACILAR KANUN HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

KANUN KAPSAMINDA KİRACILARA TAŞINMA MASRAFLARI DİKKATE ALINARAK BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE KİRA YARDIMI YAPILABİLİR. KİRACILARIN KONUT SATIN ALMAK İSTEMELERİ HALİNDE BAKANLIK İLE PROTOKOL İMZALAYAN BANKALARDAN ALINACAK KREDİLERE FAİZ DESTEĞİ VERİLEBİLECEKTİR.

KİRACI VEYA SINIRLI AYNİ HAK SAHİPLERİ KİRA YARDIMI İÇİN HANGİ EVRAKLARLA NEREYE BAŞVURACAK?

RİSKLİ BİNADA KİRACI VEYA SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLARAK İKAMET EDENLER;

KANUNDA GEÇEN 2/3 ÇOĞUNLUK VE ALINAN KARARLARA KATILMAYANLARIN HİSSELERİ:

NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ,

KİRACI VEYA SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ ÜZERİNE KAYITLI SU, ELEKTRİK, TELEFON, DOĞALGAZ FATURALARDAN BİRİSİ VEYA RİSKLİ BİNADA OTURDUĞUNU GÖSTEREN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, KONUTUN TAHLİYE EDİLDİĞİNE DAİR YENİ ADRESİNİ GÖSTERİR ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, İLE BİRLİKTE İSTANBUL, İZMİR VE BURSA’DA ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’NE, DİĞER İLLERDE İSE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURACAKTIR.

KİRACI VEYA SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLARAK İŞYERİ İŞLETENLER KİRA YARDIMI İÇİN HANGİ EVRAKLARLA NEREYE BAŞVURACAK?

RİSKLİ BİNADA KİRACI VEYA SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLARAK İKAMET EDENLER;

NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ,
KİRACI VEYA SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ ÜZERİNE KAYITLI SU, ELEKTRİK, TELEFON, DOĞALGAZ FATURALARDAN BİRİSİ VEYA RİSKLİ BİNADA OTURDUĞUNU GÖSTEREN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ,
KONUTUN TAHLİYE EDİLDİĞİNE DAİR YENİ ADRESİNİ GÖSTERİR ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, İLE BİRLİKTE İSTANBUL, İZMİR VE BURSA’DA ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’NE, DİĞER İLLERDE İSE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURACAKTIR.

MALİKLER İÇİN KAÇ AY VE NE KADAR KİRA YARDIMI YAPILACAK?

KİRACILARA TAŞINMA MASRAFLARI DİKKATE ALINARAK BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE 1.300,00 TL KİRA YARDIMI YAPILIR.

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ HİSSELİ OLAN MALİKLER KONUT KREDİSİ VEYA KİRA YARDIMI TALEBİNDE BULUNABİLİRLER Mİ?

KİRACILARA TAŞINMA MASRAFLARI DİKKATE ALINARAK BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE 1.300,00 TL KİRA YARDIMI YAPILIR.

BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ HİSSELİ OLAN MALİKLER KONUT KREDİSİ VEYA KİRA YARDIMI TALEBİNDE BULUNABİLİRLER Mİ?

EVET,BULUNABİLİRLER, ANCAK KREDİ VEYA KİRA YARDIMINDAN HİSSELERİ ORANINDA FAYDALANIRLAR.

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE KULLANDIRILACAK KREDİLER SADECE BANKALARDAN MI TEMİN EDİLİR? KATILIM BANKALARINDAN DA FON KULLANILABİLİR Mİ?

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN; KARARDA GEÇEN “BANKA” İFADESİ BAKANLIK İLE PROTOKOL İMZALAMASI KAYDIYLA KREDİ SAĞLAYACAK MEVDUAT VE KATILIM BANKALARINI, “FAİZ” İBARELERİ DE KATILIM BANKALARI TARAFINDAN 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SAĞLANACAK FONLAR İÇİN KÂR PAYINI İFADE EDER.

KANUN KAPSAMINDA HANGİ BANKALARDAN KREDİ ALINABİLİR?

KANUN KAPSAMINDA PROTOKOL YAPILMIŞ BANKALARIN LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE VE WWW.KENTSELDONUSUM.GOV.TR ADRESİNDE YAYINLANMAKTADIR.

RİSKLİ BİNADAKİ MALİKLER AYNI BANKADAN KREDİ KULLANMAK ZORUNDA MI?

RİSKLİ BİNADAKİ MALİKLERİN HEPSİNİN AYNI BANKADAN KREDİ KULLANMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR. MALİKLER KREDİ İÇİN BAKANLIĞIMIZ İLE PROTOKOL İMZALAYAN BANKALARDAN İSTEDİKLERİNE BAŞVURABİLİRLER. ANCAK, MALİKLER MÜNFERİT OLARAK KONUT EDİNMEK YERİNE, BİRLİKTE YENİ BİR BİNA YAPTIRMAK İSTİYORLAR İSE AYNI BANKADAN KREDİ KULLANMALARI GEREKECEKTİR.

FAİZ DESTEĞİ KREDİ BİTİMİNE KADAR DEVAM EDECEK Mİ?

RİSKLİ BİNADAKİ MALİKLERİN HEPSİNİN AYNI BANKADAN KREDİ KULLANMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR. MALİKLER KREDİ İÇİN BAKANLIĞIMIZ İLE PROTOKOL İMZALAYAN BANKALARDAN İSTEDİKLERİNE BAŞVURABİLİRLER. ANCAK, MALİKLER MÜNFERİT OLARAK KONUT EDİNMEK YERİNE, BİRLİKTE YENİ BİR BİNA YAPTIRMAK İSTİYORLAR İSE AYNI BANKADAN KREDİ KULLANMALARI GEREKECEKTİR.

RİSKLİ BİNADAKİ MALİKLER AYNI BANKADAN KREDİ KULLANMAK ZORUNDA MI?

RİSKLİ BİNADAKİ MALİKLERİN HEPSİNİN AYNI BANKADAN KREDİ KULLANMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR. MALİKLER KREDİ İÇİN BAKANLIĞIMIZ İLE PROTOKOL İMZALAYAN BANKALARDAN İSTEDİKLERİNE BAŞVURABİLİRLER. ANCAK, MALİKLER MÜNFERİT OLARAK KONUT EDİNMEK YERİNE, BİRLİKTE YENİ BİR BİNA YAPTIRMAK İSTİYORLAR İSE AYNI BANKADAN KREDİ KULLANMALARI GEREKECEKTİR.

FAİZ DESTEĞİ KREDİ BİTİMİNE KADAR DEVAM EDECEK Mİ?

FAİZ DESTEĞİ, KREDİ SÜRESİNCE DEVAM EDECEKTİR. ANCAK, HAK SAHİPLERİ TARAFINDAN GERİ ÖDEMESİ YAPILMAYAN KREDİLER İÇİN FAİZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ DURDURULACAKTIR.

KONUT İÇİN BANKALARDAN NE KADAR VE KAÇ YIL VADELİ KREDİ KULLANILABİLİR?

BAĞIMSIZ BÖLÜM BAŞINA EN FAZLA 100.000 TL KREDİ KULLANILABİLİR. KREDİ GERİ ÖDEMELERİ, 2 YIL ANAPARA GERİ ÖDEMESİZ VE 7 YIL VADELİ OLARAK GERÇEKLEŞECEKTİR.

RİSKLİ KONUTU YIKTIKTAN SONRA YENİ KONUTU KENDİ İMKANLARI İLE YAPMAK İSTEYENLER İÇİN KREDİ DIŞINDA BAŞKA KOLAYLIKLAR VAR MI?

6306 SAYILI KANUN UYARINCA, YAPILACAK OLAN İŞLEM, SÖZLEŞME, DEVİR VE TESCİLLER İLE UYGULAMALAR, NOTER HARCI, TAPU HARCI, BELEDİYELERCE ALINAN HARÇLAR, DAMGA VERGİSİ, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ, DÖNER SERMAYE ÜCRETİ VE DİĞER ÜCRETLERDEN MUAFTIR. AYRICA KULLANDIRILAN KREDİLER SEBEBİYLE LEHE ALINACAK PARALARDAN DA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ALINMAZ..

RİSKLİ ALANLAR

RİSKLİ ALANLAR NASIL BELİRLENİR?

RİSKLİ ALANLAR, ZEMİN YAPISI YA DA ÜZERİNDEKİ YAPILAŞMA SEBEBİYLE CAN VE MAL KAYBINA YOL AÇMA RİSKİ TAŞIYAN ALANLARDIR. RİSKLİ ALANLAR BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENİR. BAKANLAR KURULU KARARI ALINABİLMESİ İÇİN HAZIRLANACAK TEKNİK RAPORUN BAKANLIKÇA UYGUN GÖRÜLMESİ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI’NIN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

KİMLER RİSKLİ ALAN TEKLİFİNDE BULUNULABİLİR?

RİSKLİ ALANLAR BAKANLIK, TOKİ VEYA BELEDİYELER TARAFINDAN BELİRLENEBİLECEĞİ GİBİ, YAŞADIĞI YERİN RİSKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNEN VATANDAŞLARIMIZ DA BAKANLIĞA RİSKLİ ALAN TEKLİFİNDE BULUNABİLİR.

RİSKLİ ALAN İÇERİSİNDE KALAN RİSKSİZ BİNALARIN DURUMU NE OLACAK?

RİSKLİ ALANDA RİSKSİZ BİNA BULUNMASI HÂLİNDE, BU BİNALAR UYGULAMA DIŞI TUTULABİLECEKTİR. BÖYLE BİR DURUMDA, RİSKSİZ BİNANIN BULUNDUĞU ALAN İFRAZ EDİLEBİLECEK, İFRAZ İMKÂNI YOK İSE MALİKLERİN ANLAŞMASI HÂLİNDE BİNANIN HÂLİHAZIR DURUMU KORUNABİLECEKTİR. ANCAK, UYGULAMA BÜTÜNLÜĞÜ BAKIMINDAN GEREKMESİ HÂLİNDE, RİSKSİZ BİNALAR, MALİKLERİ İLE YAPILACAK ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE YIKILABİLECEKTİR.

ÜZERİNDE İPOTEK OLAN RİSKLİ BİNA DURUMU

KANUN’A GÖRE, RİSKLİ BİNALARIN SİCİLİNDE BULUNAN AYNÎ VE ŞAHSÎ HAKLAR İLE TEMLİK HAKKINI KISITLAYAN VEYA YASAKLAYAN HER TÜRLÜ ŞERH (MESELÂ İPOTEK HAKKI), RİSKLİ BİNA YIKTIRILDIKTAN SONRA HİSSELER ÜZERİNDE DEVAM EDECEKTİR. BU YÜZDEN, ÜZERİNDE İPOTEK OLMASI RİSKLİ BİNANIN YIKTIRILMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEKTİR.

RİSKLİ ALANDA BAŞLAMIŞ İNŞAATLAR DEVAM EDECEK Mİ VE YENİ RUHSAT VERİLECEK Mİ?

KANUN KAPSAMINDAKİ PROJE VE UYGULAMALAR SÜRESİNCE, HER TÜRLÜ İMAR VE YAPILAŞMA İŞLEMLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURABİLECEKTİR.

RİSKLİ ALAN İÇERİSİNDE KALAN BİNALAR 60 GÜN İÇERİSİNDE YIKILACAK MI?

RİSKLİ ALAN İLANINDAN SONRA ÖNCELİKLE ALANIN MEVCUT DURUMU TESPİT EDİLECEK, HAK SAHİPLİKLERİ BELİRLENECEK, HAK SAHİPLERİ İLE ANLAŞMA YOLUNA GİDİLECEK VE TAHLİYE VE YIKIM İŞLEMLERİ BU SÜREÇLERDEN SONRA BAŞLAYACAKTIR.

RİSKLİ ALAN DA KİRA YARDIMI İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?

RİSKLİ ALANDAKİ MALİKLER, KİRACILAR VEYA SINIRLI AYNİ HAK SAHİPLERİ KİRA YARDIMI İÇİN, RİSKLİ ALAN İÇİN BAKANLIĞA VEYA YETKİLENDİRİLEN İDAREYE BAŞVURU YAPACAKTIR. BU ALANLARDA YAPILACAK KİRA YARDIMI BEDELİ PROJE BAZINDA BELİRLENECEKTİR.

RİSKLİ ALANDA VATANDAŞ KENDİSİ VEYA MÜTEAHHİT ARACILIĞI İLE KONUTUNU YAPMAK İSTERSE YİNE HARÇLARDAN MUAF OLACAK MI?

RİSKLİ ALANLARDA, BAKANLIK, İDARE VEYA TOKİ DEĞİL DE, VATANDAŞLARCA VEYA MÜTEAHHİTLERCE UYGULAMADA BULUNULMASI HALİNDE, BU ALANLARDAKİ YAPILARIN MEVCUT ALANLARI İÇİN DAHA ÖNCE BELEDİYELERCE ALINAN HARÇ VE ÜCRETLERE İLAVE OLARAK, SADECE KULLANIM MAKSADI DEĞİŞİKLİKLERİ VE YAPI ALANINDAKİ ARTIŞLAR İÇİN HESAPLANAN HARÇ VE ÜCRET FARKLARI ALINACAKTIR.KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE MODERN VE İÇ AÇICI YAPILAR...